İnceleme/Deneme

SANAT VE NİMET

Gönderi Zamanı: 17 Temmuz 2015 07:47 Okunma Sayısı:504 Kategori: İnceleme/Deneme

Yunus Emre’nin söylemeyi “hayati” bir zorunluluk olarak gördüğünü (“Ya ben öleyim mi söylemeyince”), Mevlana’nın ise Mesnevi’sini “inmiş bir kitap” olarak nitelediğini biliyoruz. Bu durumu, “vahiy, ilham, sezgi” terimleri üzerinden yorumlayarak, metafizik bir düzeyde sözü (şiiri, hüneri, eseri...

TEORİDEN KÜLTÜRE: FENÂ-BEKÂ

Gönderi Zamanı: 10 Temmuz 2015 07:04 Okunma Sayısı:833 Kategori: İnceleme/Deneme

Sûfîlik hareketine ilişkin kayıtlara, ilk sûfîlerden Veysel Karanî (ö. 657), Hasan Basrî (ö. 728) ve Ebû Muhammed Cafer-i Sadık’ınol (ö. 765) ya da Ebû Hâşim Sûfî’nin (ö.778) zamanından değil, onuncu asır gibi muahhar bir zamanda “tasavvuf” ana başlığı altında -Kur’an ve Sünnet’ten karşılıklar da ar...